Polityka Ochrony Prywatności…

 1. Wszystkie dane są rejestrowane i gromadzone przez autora kursu dla Rezydentów Biur Podróży („Henc i spółka” s.c. Paweł Henc i Henryk Kociałkowski z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6932010595, Regon: 39103070) zwanym dalej eRezydent.pl
 2. eRezydent.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności.
 3. Każdego klienta eRezydent.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do eRezydent.pl obowiązuje aktualna Polityka Ochrony Prywatności znajdująca się na stronie http://www.erezydent.pl/polityka-ochrony-prywatnosci
 4. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży przyjmuje i gromadzi dane udostępniane i przesyłane przez odwiedzających nasze strony.
 5. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: eRezydent.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.
 6. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Ochrony Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do eRezydent.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez eRezydent.pl
 7. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży uznaje i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do prywatności. Wszystkie gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do naszych celów wewnętrznych.
 8. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży nie udostępni, nie wypożyczy i nie sprzeda danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) bez Twojej wiedzy i zgody.
 9. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn.zm.
 10. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży wykorzystuje numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.
 11. W czasie korzystania z serwisów należących do eRezydent.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 12. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 13. Przesyłanie do eRezydent.pl Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 14. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży przyjmuje i gromadzi dane udostępniane i przesyłane przez odwiedzających nasze strony.
 15. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Organizatora kursu dla Rezydentów Biur Podróży lub podmiot działający na rzecz eRezydent.pl i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 16. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych eRezydent.pl
 17. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróżywykorzystuje numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.
 18. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży korzysta z plików cookies dla celów statystycznych (mierząc popularność naszych stron i typowe zachowania użytkowników).
 19. Niektóre obszary serwisów należących do eRezydent.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 20. Organizator kursu dla Rezydentów Biur Podróży wykorzystuje pocztę elektroniczną do przesyłania informacji o działalności firmy, komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez użytkowników Internetu.
 21. Na pewnym etapie współpracy możesz zostać przez nas poproszony przez eRezydent.pl o wypełnienie formularza rejestracyjnego i kontaktowego, który umożliwi nam świadczenie usługi na odpowiednim poziomie. Przysługuje Ci prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. Możesz w każdej chwili zażądać wykreślenia Twoich danych z naszej bazy.
 22. Korzystając z kursu dla Rezydentów Biur Podróży wyrażasz akceptację dla naszej Polityki Ochrony Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi wartościami i zasadami, prosimy nie korzystać z serwisu eRezydent.pl
 23. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Polityki Ochrony Danych Osobowych, napisz o tym tutaj.
 24. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz w Formularzu Kontaktowym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 25. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 26. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do eRezydent.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 27. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala eRezydent.pl zwracać się do czytelników po imieniu.
 28. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez eRezydent.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 29. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
 30. eRezydent.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Ochrony Prywatności.
 31. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości eRezydent.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów eRezydent.pl
 32. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych eRezydent.pl
 33. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 34. Dane osobowe podane na serwisach należących do eRezydent.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. eRezydent.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Ochrony Prywatności.
 35. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do eRezydent.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez eRezydent.pl nie podlegają Polityce Ochrony Prywatności.
 36. Polityka Ochrony Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do eRezydent.pl. W przypadku pytań proszę pisać tutaj.
 37. Stworzyliśmy eRezydent.pl, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
 38. Zawarte w eRezydent.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
 39. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
 40. eRezydent.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.